Logo

E drejta ndërkombëtare tregtare

Avokatët dhe këshilltarët tanë ofrojnë një gamë të gjerë të shërbimeve juridike që ndihmojnë klientët tanë në biznesin ndërkombëtar, sidomos në rajonin e Ballkanit. Avokatët dhe këshilltarët tanë janë ekspertë në këshillimin e qeverive, bizneseve dhe individëve, në punën e tyre jashtë kufijve në tregtimin e mallrave dhe shërbimeve duke ju ndihmuar në hapjen e tregjeve të reja, zgjidhjen e kontesteve ose mbrojtjen e produkteve. Avokatët dhe këshilltarët tanë janë të gatshëm për të ndihmuar dhe këshilluar në tregtinë ndërkombëtare dhe interpretimin e rregullativës mbi transportin e mallrave, teknologjisë, dhe shërbimeve, përtej kufijve kombëtare. Ne jemi këtu për t’iu ndihmuar ju, nëse keni nevojë për këshilla të specializuara për strukturimin kompanisë, këshillim mbi transaksionin dhe përfaqësim tek rregullatorët ndërkombëtar të tregjeve, apo përfaqësim në kontestet me palë ndërkombëtare.